Ledige stillinger i WingTech

For å styrke organisasjonen og imøtekomme økt etterspørsel søker vi:

Systemutviklere Teknikere Mekanikere/Sveisere Prosjektingeniører
The WingTech brand logo

Senior Systemutvikler/Systemutviklere

WingTech er lokalisert i Hitra kommune, i hjertet av havbruksnæringen. Med godt samarbeid, innovasjonslyst, og kort vei til sentrale aktører i bransjen har WingTech over tid posisjonert seg som en av de ledende leverandørene av kontroll-, bedøvelses- og tellesystemer til oppdrettsnæringen i Norge og i utlandet. Vi har tellesystemer i drift langs hele norskekysten og i land som Chile, Spania, Skottland, Canada, Australia og USA.

Bedriften er sydd sammen av kompetente medarbeidere i mekanisk produksjon/verksted, elektroavdeling, teknisk tegning, i administrasjon, på support og programvareutvikling. Hos oss er utviklingen av gode produkter og jakten på innovative løsninger et resultat av godt samarbeid på tvers av alle fag innad i bedriften. Men, også med eksterne aktører, når det kreves. WingTech har bl.a. pågående utviklingsprosjekter sammen med SINTEF Digital og SINTEF Ocean.

Med en raskt voksende oppdragsmengde, og et tydelig ønske og behov for videreutvikling og nyutvikling av våre systemer og programvaretjenester, søker vi nå etter seniorutviklere/systemutviklere og tech lead som vil være med på å navigere bedriften gjennom et stadig større og komplekst teknologisk landskap. Du vil være med på å styre bedriftens teknologiske veivalg og bygge opp et sterkt og kompetent utviklermiljø.

Hos oss vil du

 • Være med på utviklingen av innovative og effektive løsninger som bedrer fiskevelferd og varekontroll. Du vil være med på å heve standarden til hva bransjen kan forvente av kontroll- og tellesystemer når det kommer til presisjon, nøyaktighet, kapasitet og skånsomhet
 • Komme tett på de ulike aktørene i bransjen, med kort vei fra idé og tegnebrett, til utprøving av nye løsninger i felt. Det være seg ombord på brønnbåter, oppdrettsflåter eller på oppdretts- og settefiskanlegg
 • Være med på å styre retning, oppbygging og utvikling av vårt interne utviklermiljø og vår programvarepark
 • Delta aktivt i videreutvikling av eksisterende programvare, samt nyutvikling av programvareløsninger og teknologier
 

Vi søker deg som

 • Har gode samarbeidsevner og jobber konstruktivt og målrettet sammen med teknologer, teknikere, mekanikere, elektrikere, beslutningstakere og sluttbrukere for å forbedre og utvikle våre systemer
 • Vil ha et helhetlig ansvar for bedriftens utviklermiljø og teknologiske retning
 • Er fremoverlent, selvstendig og strukturert
 • Har solid erfaring innen utvikling og drift av sammensatte programvareløsninger
 • Har erfaring med én eller flere av de teknologier, metodikker, konsepter og verktøy som WingTech benytter
 

Vi benytter i dag teknologier, metodikker, konsepter og verktøy som

 • C++, C#, Python, Typescript/Javascript
 • Node.js, Angular, REST
 • Relasjonelle og ikke-relasjonelle databasesystemer
 • Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Firebase
 

Vi setter stor pris på kunnskap om og erfaring med én eller flere av disse konseptene

 • Kunstige nevrale nettverk
 • Maskinlæring
 • Maskinsyn
 • Distribuerte systemer
 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode lønns- og pensjonsbetingelser
 • Kontorsted: Hitra og/eller Trondheim, med mulighet for hjemmekontor
 • Erfarne kolleger
 • Et spennende og hektisk arbeidsmiljø med mange oppgaver og utfordringer.

Søknad med oppdatert CV sendes til jobb@wingtech.no

Søknader behandles fortløpende
The WingTech brand logo

Prosjektledere/Prosjektingeniører

Vi søker prosjektingeniører med ulik bakgrunn: mekaniske fag, elektro/automasjon, data/it/software m.fl. Som prosjektingeniør vil du være en viktig bidragsyter og ressurs for selskapets videre vekst og utvikling. Du vil jobbe tett sammen med resten av utviklingsteamet og selskapets kunder, med bl.a. å designe/utvikle produkter, utarbeide manualer for produksjon og drift- og vedlikehold. Oppfølging av prosjekter, gjøre nødvendige tilpasninger, vare-, produksjons- og leveranselogistikk er aktuelle oppgaver, i tillegg til bl.a. revisjonskontroll og å holde tegningsarkiv og dokumentasjon fortløpende oppdatert.

Kvalifikasjoner

 • Master, Bachelor, teknisk fagskole eller tilsvarende innen relevant teknisk studieretning
 • Erfaring med digitale verktøy innen 3D-modellering (fortrinnsvis SolidWorks, evt. Autodesk), EL-prosjektering/skjemategning (fortrinnsvis EPLAN), flowsimuleringsverktøy, er en fordel
 • Gjerne erfaring med elektromekaniskprosjektering, samt å kunne produsere maskineringstegninger vil være en fordel
 • Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Må kunne kommunisere godt på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Egenskaper

 • Selvstendig, men trives også med å jobbe sammen med andre og gjerne gode lederegenskaper
 • Ryddig, strukturert og ansvarsbevisst
 • Løsningsorientert med gjennomføringsevne
 • Gode HMS holdninger

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode lønns- og pensjonsbetingelser
 • Erfarne kolleger
 • Et spennende og hektisk arbeidsmiljø med mange oppgaver og utfordringer
 • Reising i forbindelse med nyinstallasjon og service-/supportoppdrag
 • Muligheter for å inngå i vaktavtale/vaktturnus etter opplæring, for de riktige kandidatene

Søknad med oppdatert CV sendes til jobb@wingtech.no

Søknader behandles fortløpende
The WingTech brand logo

Teknikere

Teknikerstillingene inngår i service-/supportteamet. Arbeidet innebærer produksjonsarbeid i bedriftens elektro- og/eller mekanisk verksted, men også at du må ut på akutt feilsøking og feilretting i felt, på brønnbåter, flåter og ventemerde- & landanlegg. Oppfølging med hensyn til planlagte reparasjoner, forebyggende vedlikehold og service, samt gjennomføring av avtalte endringer på anlegget.

Arbeidsoppgaver

 • Produksjons- & installasjonsarbeid i felt og på verksted
 • Servicearbeid på mekaniske og elektriske komponenter
 • Oppfølging av kunder
 • Reklamasjonshåndtering
 • Teknisk support/veiledning

Kvalifikasjoner

 • Gjerne erfaring fra havbruksnæringen eller landbruks-/ industrimekanisk
 • Erfaring med å lese tekniske tegninger/skjema og løse oppgaver selvstendig
 • Behersker norsk og engelsk godt, muntlig og skriftlig
 • Gjerne teknisk utdannelse og/eller god teknisk forståelse
 • Relevant erfaring, gjerne fagutdanning/fagbrev/maskinist e.l.
 • Erfaring kan veie opp for manglede utdanning
 • Førerkort klasse B

Egenskaper

 • Selvstendig, men trives også med å jobbe i team
 • Ryddig, strukturert og ansvars-/ og kvalitetsbevisst
 • Løsningsorientert med gjennomføringsevne
 • Gode HMS holdninger

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode lønns- og pensjonsbetingelser
 • Muligheter for å inngå i vaktavtale/vaktturnus etter opplæring.
 • Erfarne kolleger
 • Et spennende og hektisk arbeidsmiljø med mange oppgaver og utfordringer.

Søknad med oppdatert CV sendes til jobb@wingtech.no

Søknader behandles fortløpende
The WingTech brand logo

Mekanikere / Sveisere

Arbeidsoppgaver

 • Sveising av fisketellere, avvannere og rørsystemer for transport av levende fisk
 • Ferdigstilling av tellere, monteringsarbeid av komponenter i fisketellere
 • Sliping og syrevasking
 • Reising i forbindelse med nyinstallasjon og serviceoppdrag må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Gjerne erfaring med å løse oppgaver selvstendig og lese tekniske tegninger
 • Ønskelig med arbeidserfaring fra verksted
 • Kurs i varmearbeider og truckførersertifikat er ønskelig
 • God engelsk er et minimum, norsk språk er også ønskelig
 • Selvstendig og pliktoppfyllende
 • Samarbeidsvillig og løsningsorientert
 • Førerkort klasse B

Ønskede sertifikater

 • 111- Dekkede elektroder
 • 131- MIG
 • 143- TIG med flussmiddel tilsettråd
 • 145- TIG med reduserende gass (argon/hydrogenblanding) og kompakt tilsettråd
 • Riktig erfaring kan kompensere for manglende sertifikat

Egenskaper

 • Strukturert, punktlig og ansvars- og kvalitetsbevisst
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Gode HMS holdninger

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode lønns- og pensjonsbetingelser
 • Erfarne kolleger
 • Et spennende og hektisk arbeidsmiljø med mange oppgaver og utfordringer.

Søknad med oppdatert CV sendes til jobb@wingtech.no

Søknader behandles fortløpende